Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SB d. 04.10.2023

Møde

Skolebestyrelsesmøde

 

Onsdag den 4. oktober 2023 kl. 17-19

Sted

Mødelokalet

Deltagere

Maria Nielsen, Susanne Dam, Lone Jakobsen, Nanna Bjørn, Sofie Mattesen, Elisabeth Bjørn, Trine Johansen, Bruno Johansen, Signe Elgaard, Mark Steensen, Lise Larsen, Christine Faurholt Jensen Ulla Loft

Afbud

Signe Elgaard, Lise Larsen, Elisabeth Bjørn,

Sagsnr.

04102023

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra Skolebestyrelsesmødet.

a. Godkendt

 

2. Orientering om økonomi Aalborg kommunale skolevæsen ved Maria Nielsen

Hvor er vi?

Ulla loft og Maria Nielsen orienterer om, hvad vi ved indtil nu.

 

3. Skolebestyrelsernes Fællesråd ønsker at indsamle mere viden om, hvad vi med fordel allerede gør af lokale tiltag på skolerne for at øge elevernes trivsel.

Kære bestyrelser og skoleledere

Skolebestyrelsernes Fællesråd ønsker at indsamle mere viden om, hvad vi med fordel allerede gør af lokale tiltag på skolerne for at øge elevernes trivsel. Målet er at kunne starte en idébank om alle de gode tiltag der findes og dermed skabe muligheder for at kunne drage nytte af erfaringer på tværs af skolerne. I bedes derfor svare på nedenstående to spørgsmål på jeres næstkommende bestyrelsesmøde: 

 Hvilke aktiviteter eller lokale tiltag har I på jeres skole for at styrke trivslen hos eleverne? 

1. Har bestyrelsen et særligt fokus på trivsel hos eleverne? Og i så tilfælde, hvordan kommer det til udtryk?

Ved tilfælde hvor der er udviklet lokale modeller for arbejdet med trivsel, kan disse vedhæftes besvarelserne og vil da indgå i en samlet idébank til anvendelse på tværs af skolerne.

Opsamling på besvarelserne præsenteres på næstkommende møde i Skolebestyrelsernes Fællesråd i december. 

                              Besvarelser sendes til cet-skole@aalborg.dk senest den 30. oktober.  

a. Vi har gode venner, Hvide firkant, Emnedage, Fællesarrangementer, Morgensang.

 

4. Princip for mobiltelefoner og andre enheder revideres 

Princippet skal revideres. Forslag vedlagt.

Børnehaven tilføjes i sidste punkt ellers vedtages princippet.

 

5. Skolebestyrelse kontaktpersoner i klasserne – Hvad er opgaven for kontaktpersonen?

a. Hvordan gik det på forældremøderne?

Møderne har været positive og der er også kommet henvendelse til bestyrelsen efterfølgende.

 

6. Nyt fra Duslingen. Bruno Johansen orienterer.

Siden sidst – herunder besøg af Tilsynet.

Bruno Johansen orienterer og der er positiv tilbagemelding på denne dog er der er en markør på at der kan være mere tydelighed i de fysiske rammer. 

Der arbejdes også videre med, hvordan man får barnets stemme tydeligere igennem især for de mindste aldersgrupper.

 

Fortsat samarbejde med besøgsaftaler med Krudtuglen. Samarbejdet kører løbende.

Trivselsrådet har været på besøg og givet legepladsen en opgradering.

Der arbejdes fortsat på faldsand.

Samarbejde med musik og kulturskole fungerer rigtigt godt.

 

7. Samarbejdsmøde med forældrebestyrelsen i Krudtuglen

Der er sendt indbydelse til Krudtuglen. Punktet er udsat fra sidste møde.

Der arbejdes stadig for et samarbejde. 

Maria Nielsen og Ulla Loft deltager i samarbejdsmøde torsdag den 5. august 2023, hvor dagsordenen går på, hvad vi kan bruge hinanden til i fremtiden.

 

8. Datoer for kommende bestyrelsesmøder

 

Skolebestyrelsesmøder: Alle dage onsdag kl. 17-19

22. november 2023

10. januar 2024

20. marts 2024 

15. maj 2024

12. juni 2024

Der er fælles skolebestyrelsesmøde med Sulsted Skole tirsdag den 30. april 2024 kl. 18.00-20.30 på Sulsted Skole

 

9. Eventuelt

a. Køleskab på gangen forsvinder.

b. Maria Nielsen informerer om møde i samrådet.

c. Spar Nord fonden har mange penge at dele ud af læg hovederne i blød for hvad samrådet kan søge til fordel for byen.

d. Måltider i børnehaven: Der gives udtryk for et forældreønske om, at børnene må spise, hvad de vil i madpakken og der er ikke noget, der skal spises før noget andet. Tages op på næste møde

 

 

Punkt til næste møde: 

  1. Årshjul for skolebestyrelse.

  2. Principper