Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SB d. 14.06.2023

Møde    Skolebestyrelsesmøde

    Onsdag den 14. juni kl. 17-19
Sted    Mødelokalet

Deltagere    Maria Nielsen, Susanne Dam, Lone Jakobsen, Nanna Bjørn, Birgitte Pedersen, Janni Højriis, Sofie Mattesen, Elisabeth Bjørn, Trine Jo-hansen, Bruno Johansen, Signe Elgaard, Mark Steensen, Lise Larsen, Ulla Loft

Afbud    Trine Johansen, Janni Højriis, Lise Larsen


Sagsnr.    14062023

Skolen er vært ved et mindre traktement

 

1.    Godkendelse af referat fra Skolebestyrelsesmødet.
Referatet blev godkendt
 

2.    Evaluering af Skolefest/emneuge 
En rigtig god emneuge
Skolefest:
Man skal kunne se på skolen at der er skolefest – opslag, plakater med mere
Brug Tylstrup face-book side
Børnehaven skal have deres udstilling på skolen. –tidligere info fra børnehaven
Børnehaven skal være mere med i planlægningen
Godt med aktiviteter
Bestyrelsens bod skal placeres bedre
Sjovt med kagekonkurrence


3.    Orientering om økonomi Aalborg kommunale skolevæsen ved Maria Nielsen
Hvad rører sig?
Maria Nielsen orienterede. Materialet til Skoleudvalgsmødet den 19. juni blev diskuteret. – se bilag

4.    Skolebestyrelse kontaktpersoner i klasserne – noget nyt. 
Hvad er opgaven for kontaktpersonen?
Udsat

5.    Planlægning af komme skoleår
Timefordelingsplan
Personale
Forkortelse af skoledagen/ understøttende undervisning
Forældreorientering
Ulla Loft orienterede om timefordelingsplan, mødetider på skoledage, og at alt fastansat person er at finde på skolen næste år.
Der udsendes forældre brev i kommende uge.

 

6.    Skolepatrulje og færdselsundervisning

Forældrerepræsentanter tager kontakt til samrådet om samarbejde om trafiksikkerhed. Hvor er vi?
Udsat

7.    Samarbejdsmøde med forældrebestyrelsen i Krudtuglen
Der er sendt indbydelse til Krudtuglen
Udsat


8.    Datoer for kommende bestyrelsesmøder
Skolebestyrelsesmøder: Alle dage onsdag kl. 17-19

30. august 2023
4. oktober 2023
22. november 2023
10. januar 2024
20. marts 2024 
15. maj 2024
12. juni 2024

9.    Eventuelt.
Der er tilsyn i børnehaven den 21. september kl. 8.30. Sofie Mattesen deltager for forældrene.
Der er nedsat et Trivselsråd i børnehaven
Der har været arbejdsdag på udearealerne i børnehaven

Punkt til næste møde: