Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SB d. 15.03.2023

Møde    Skolebestyrelsesmøde

    Onsdag den 14. juni kl. 17-19
Sted    Mødelokalet

Deltagere    Maria Nielsen, Susanne Dam, Lone Jakobsen, Nanna Bjørn, Birgitte Pedersen, Janni Højriis, Sofie Mattesen, Elisabeth Bjørn, Trine Johansen, Bruno Johansen, Signe Elgaard, Mark Steensen, Lise Larsen, Ulla Loft

Afbud    Indtast afbud

Sagsnr.    14062023

 

Skolen er vært ved et mindre traktement

 

1.    Godkendelse af referat fra Skolebestyrelsesmødet.

2.    Evaluering af Skolefest/emneuge

3.    Orientering om økonomi Aalborg kommunale skolevæsen ved Maria Nielsen
Hvad rører sig?

4.    Skolebestyrelse kontaktpersoner i klasserne – noget nyt. 
Hvad er opgaven for kontaktpersonen?


5.    Planlægning af komme skoleår
Timefordelingsplan
Personale
Forkortelse af skoledagen/ understøttende undervisning
Forældreorientering


6.    Skolepatrulje og færdselsundervisning

Forældrerepræsentanter tager kontakt til samrådet om samarbejde om trafiksikkerhed. Hvor er vi?

7.    Samarbejdsmøde med forældrebestyrelsen i Krudtuglen
Der er sendt indbydelse til Krudtuglen


8.    Datoer for kommende bestyrelsesmøder
Skolebestyrelsesmøder: Alle dage onsdag kl. 17-19

30. august 2023
4. oktober 2023
29. november 2023
10. januar 2024
13. marts 2024 
15. maj 2024
12. juni 2024

9.    Eventuelt.

Punkt til næste møde: