Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SB d. 30.08.2023

Møde    Skolebestyrelsesmøde

    Onsdag den 30. august 2023 kl. 17-19
Sted    Mødelokalet

Deltagere    Maria Nielsen, Susanne Dam, Lone Jakobsen, Nanna Bjørn, Birgitte Pedersen, Janni Højriis, Sofie Mattesen, Elisabeth Bjørn, Trine Jo-hansen, Bruno Johansen, Signe Elgaard, Mark Steensen, Lise Lar-sen, Ulla Loft

Afbud    Janni Højriis.

Sagsnr.    30082023

 

1.    Godkendelse af referat fra Skolebestyrelsesmødet.
a.    Godkendt
.

2.    Orientering om økonomi Aalborg kommunale skolevæsen ved Maria Nielsen
Hvad rører sig? Hvad skal vi i Tylstrup gøre?
a.    Maria orienterer om, hvor i processen vi er.
b.    Drøftelse af de fremsatte forslag til det kommunale budget.


3.    Arbejdet i skolebestyrelsen. Hvordan arbejder vi frem til valget i 2024?
a.    Drøftelse af bestyrelsens sammensætning.
b.    Mærk efter om man har overskud og lyst til at fortsætte arbejdet og meld ind.

4.    Skolebestyrelse kontaktpersoner i klasserne – Hvad er opgaven for kontakt-personen?
a.    De enkelte repræsentanter deltager i forældremødet.


5.    Nyt fra Duslingen. Bruno Johansen orienterer.
Siden sidst. Tilsyn.
a.    Præsentation af film om tilsyn.
b.    Sofie Mattesen deltager som forældrerepræsentant i tilsynet.
c.    Tilsyn og arbejdet med rapporten fra forrige tilsyn fylder en del. Der har været meget fokus på at være klar til kommende tilsyn så vi arbejder med og forbedrer forholdene vedr. kritikpunkterne.
d.    Fortsat samarbejde med besøgsaftaler med krudtuglen.
e.    Kursus for personalet i musik.
f.    Trivselsrådet har været på besøg og givet legepladsen en lille opgrade-ring.


6.    Samarbejdsmøde med forældrebestyrelsen i Krudtuglen. Der er sendt indby-delse til Krudtuglen. Punktet er udsat fra sidste møde.
a.    Der arbejdes stadig for et samarbejde. Vi afventer udspil fra Krudtuglen.

7.    Datoer for kommende bestyrelsesmøder
Skolebestyrelsesmøder: Alle dage onsdag kl. 17-19

4. oktober 2023
22. november 2023
10. januar 2024
20. marts 2024 
15. maj 2024
12. juni 2024

8.    Eventuelt. Der er fælles skolebestyrelsesmøde med Sulsted skole tirsdag den 30. april 2024 kl. 18-20.30 på Sulsted skole.
a.    Maria Nielsen orienterer fra samrådet.
i.    Middelalder marked bliver d. 10/5 2024
ii.    Byfest d. 3/2 2024
iii.    Der skal laves årshjul med datoer så de forskellige foreninger og ak-tører ikke overlapper hinanden.
iv.    Kulturudvalget har været på besøg i byen.
v.    Der arbejdes stadig på refleksveste til alle elever

 

Punkt til næste møde: 
Princip for mobiltelefoner og andre enheder revideres næste møde.